Javchich con gái đáng yêu đang ngủ say

  • #1
  • Javchich con gái đáng yêu đang ngủ say, tôi tập trung vào con chim mình, nhưng bất ngờ, con chim không nghe theo lời tôi, dưới bàn tay trắng nõn của dì, dì bóp bóp nhè nhẹ, chim tôi bỗng căng cứng. Nó càng lúc càng cứng chứ không mềm theo ý tôi. Người tôi tự nhiên nóng ran, da gà nổi lên, cảm giác rất thoải mái, thống khoái, cái cảm giác này tôi chưa gặp bao giờ.

    Javchich con gái đáng yêu đang ngủ say

    Javchich con gái đáng yêu đang ngủ say

    Xem thêm
    Close Image