Tình vụng trộm với người em họ kém tuổi Kanon Sugiura: Nếu tôi nói về những gì tôi đã làm, tôi nghĩ đây chính là bộ phim sex khong che đầu tiên mà tôi mong đợi, và tôi luôn muốn tận hưởng nó, thực sự khi tôi được đưa đến chương trình. Trong phim này tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ có nhiều thay đổi khác nhau, nhưng cuối cùng không có gì đặc biệt, mọi thứ tôi cho đi đều có ý nghĩa, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi thực sự gần gũi, điều đáng nói là, tôi không bao giờ biết điều đó là như thế nào trong cuộc sống của tôi.